SOLÁRNE KOLEKTORY TRUBICOVÉ, SOLÁRNE SYSTÉMY, ZÁSOBNÍKY, SOLÁRNE KOLEKTORY PLOCHÉ, SOLÁRNE ČERPADLOVÉ SKUPINY, SOLÁRNE ROZVODY NEREZOVÉ, DUO SOLÁRNA KVAPALINA

Národný projekt Zelená domácnostiam II

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II by mali mať slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie už v prvom štvrťroku. Celkovo je na projekt vyčlenených 48 miliónov €. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotle na uhlie.

Zavolajte nám na +421 918 583 499 a všetko vybavíme za Vás.

Formulár na stiahnutie: ÚDAJE NA VYPLNENIE ŽIADOSTI ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM ll