Solárne zostavy

Naše solárne systémy pokryjú požiadavky na skoro všetky možné aplikácie s ktorými sa v praxi môžeme stretnúť.

Dajú sa aplikovať v malých aj veľkých objektoch. Každý systém dokážeme navrhnúť a prispôsobiť na požiadavky daného objektu.

Solárna zostava (solárny systém) je plne automatická, bez-obslužná a obsahuje všetky poistné a ochranné prvky, ktoré moderný solárny systém musí obsahovať. Medzi hlavné patrí automatická ochrana funkčnosti samotného systému pomocou digitálneho regulátora, a to: ochrana kolektorov proti prehriatiu, systém nočného chladenia počas letnej dovolenky, funkcia od-sneženia kolektorov.

Systém obsahuje ochranu užívatel’ov pred oparením horúcou vodou vd’aka termostatickému zmiešavaciemu ventilu, ktorý do rozvodov teplej vody mieša vždy iba požadovanú maximálnu teplotu. Mechanické poistné a ochranné prvky systému tvoria poistné ventily a expanzná nádoba.

Magnéziová anóda slúži ako dodatočná ochrana proti korózii ohrievača.