KOLO DOTÁCIÍ UŽ ČOSKORO 19.3.2019

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

Formulár na stiahnutie: ÚDAJE NA VYPLNENIE ŽIADOSTI ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM ll

Zelená domácnostiam II

Zelená domácnostiam II